Privacyverklaring

Leo Schepens, beeldend kunstenaar, gevestigd in Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Leoschepens.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leoschepens.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leoschepens.com (heeft) verstrekt. Hieronder leest u welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat met deze persoonsgegevens gedaan wordt, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen heeft.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
1. Uw naam
2. Uw mailadres
3. Uw telefoonnummer

 

WAAROM LEOSCHEPENS.COM DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Leoschepens.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van de website en/of eventuele exposities in de toekomst.
– Leoschepens.com verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk een verplichting toe geldt, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Leoschepens.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Leoschepens.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Leoschepens.com gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google heeft van Leoschepens.com geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE GEBRUIKT WORDEN

Leoschepens.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

E-MAILING

Leoschepens.com zal de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te stellen van wijzigingen van de website en/of eventuele exposities in de toekomst. Wanneer Leoschepens.com u een e-mailing stuurt, heeft u de mogelijkheid om te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

SAMENWERKING MET DERDE PARTIJEN

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om de diensten te leveren die u verwacht. Er wordt soms gebruik gemaakt van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van de klanten. Met die partners worden altijd goede afspraken gemaakt zodat uw gegevens veilig zijn.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Alle gegevens die Leoschepens.com van u verwerkt, mag u inzien en aanpassen. Als u geen gerichte informatie wilt ontvangen over de dienstverlening, dan kunt u dit stopzetten. U mag vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Let erop dat dat niet altijd mogelijk is in verband met wet- en regelgeving. U wordt natuurlijk altijd geïnformeerd waarom in zo’n geval uw gegevens niet kunnen worden gewist.

 

BEVEILIGING

Leoschepens.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via l.schepens@chello.nl

 

 

WIJZIGINGEN

Te allen tijde wordt het recht behouden het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

www.leoschepens.com is een website van Leo Schepens en is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

De Korenaar 61

5688 RX  Oirschot

+31499 842650

l.schepens@chello.nl